Wat is niet toegelaten op het terrein? - Absolutely Free Festival

Wat is niet toegelaten op het terrein?

Wat is niet toegelaten op het terrein?

  • Dieren
  • Glas
  • Vuurwerk
  • Wapens
  • (Zak)messen
  • Scherpe voorwerpen
  • Spuitbussen deodorant
  • Eigen drank of eten (er is gratis drinkbaar kraantjeswater)
  • Elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan beschouwd worden

Vuurtjes maken is strikt verboden op het gehele festivalterrein!
Alvorens het terrein te betreden kan er rechtmatig worden afgetast en gevraagd worden zakken of tassen te openen. Bij weigering wordt de toegang verboden, evenals bij het bezit van drugs of verdovende middelen.